Tag: plats

Results

  • Main Page

    *Väktarna* [[Juliennes minne | Juliennes minne]] [[Väktarna information | Väktarna information]] [[Väktartornet | Väktartornet]] *Geografi* [[Atrema | Atrema]] [[Mittlere | Mittlere]] [[Ventimiglia | Ventimiglia]] *Övrigt*

  • Juliennes minne

    Juliennes Minne är [[Väktarna information | Väktarnas]] ordernskvarter i [[Mittlere | Mittlere]]. Byggnaden togs i beslag då en nekromantiker, tillika kättare och demonolog uppspårades och bekämpades av en grupp "grönmantlar". Platsen döptes efter en ung …