Juliennes minne

Juliennes Minne är Väktarnas ordernskvarter i Mittlere. Byggnaden togs i beslag då en nekromantiker, tillika kättare och demonolog uppspårades och bekämpades av en grupp “grönmantlar”. Platsen döptes efter en ung kvinna, Julienne som blev kättarens sista offer i en svart ritual som kostade hennes liv. Hennes kvarlevor ligger begravda under altaret.

Kvarteret är under upprustning och förstärks i detta nu av Mittlere innvånare för att agera en fullgod befästning i det alltmer laglösa södern, då rapporter om svartfolk och annat otyg rapporterats in.

Juliennes minne

Berendiens väktare fafnirian