Väktarna information

Organisation

Väktarna är en ny order och har därmed en relativt platt organisation. Med undantag för Ordernsmästaren och ett handfull andra medlemmar varvar samtliga medlemmar mellan yttre och inre tjänst.

Ordens högkvater är Väktartornet men det finns ett utbrett nät av informatörer runt om i Berendien. Dessa informatörer är ofta värdshusvärdar som då förutom att de snappar upp information från resande också kan ge härbärge till väktare på resande fot.

Väktarordern har även ett antal medhjälpare i andra kloster runt om i Berendien. Dessa munkar är rekyterade för att kunna bistå Väktarorderns medlemmar i yttre tjänst, deras hemmakloster är oftast helt ovetande om munkens “dubbla medlemskap”.

Inre tjänst består till stora delar av att upprätthålla klostrets dagliga drift och utföra ritualer, men också av forskning kring antagonisterna i nekromantiker orden.

Yttre tjänst består tex av att patrullera områden för att motverka banditer och svartfolks illgärningar, följa med i karavaner för att skydda dessa mot stråtrövare, lösa konflikter mellan medborgare i områden som saknar formella domstolar, fungera som experter i specialistämnen såsom botanik (tex skördefrågor) och teknik ( tex bro konstruktion).

En tjänst som är vanlig för de nyare medlemmarna de sk. “grönskinnen” är att förmedla post och värdeleverantörer. Förutom att detta ger orden en stadig inkomst så är det även ett sätt att få acceptans i samhällen som inte accepterar utoomståendes inblandning och även naturligtvis ett sett att sprida Etins budskap.

Ritualer

Viktigaste ritualen för orden sker på morgonen då man gemensamt hälsar solens uppgång genom att vända sig mot öst och låta sig belysas av den uppgående solens strålar genom den så kallade Ljusporten i templet. En dag i veckan på soldagen firar alla i orden även middagsmässa när solens når sin högsta punkt på himlavalvet. Riarkerna (prästerna) i templet firar middagsolmässa varje dag.

Klädsel

Eftersom snart sagt alla andra färger är tagna bland olika Etin-ordnar så bär medlemmarna i yttre tjänst i Väktarorden antingen grön eller röd mantel och vapenskjorta dekorerad med en gyllene sol formad som en fyr-uddig stjärna med omslutande cirkel på vänster bröstsida.
Solar
Som ett tecken på utmärkta gärningar i yttre tjänst kan en väktare belönas med att också få kombinera solsymbolen med den klassiska vågskålen. Den symboliserar Väktarordens kamp för rättvisa och en värld i balans.

Färgen på manteln visar status i order, grön mantel bär av nyligen initierade medlemmar, varav bruket av att en ny initierad och/eller oerfaren väktare kallas för “grönskinn”.

När medlemmar är i inre tjänst följer man samma klädkod som övriga lysande vägen ordrar.
Ämbetsdräkter

Väktarna information

Berendiens väktare Filip