Välkommen Berendiens väktare!

En kampanj där Berendiens öde skall avgöras, lämpligt nog med hjälp av ett system som kallas FATE.

Karaktärerna startar som nya medlemmar i ordern Berendiens väktare i folklig min kallad “Väktarna”. Ordern har startats av ett handfull av Berendiens högadel och är en Etin influerad order som utåt sett har som syfte att hjälpa Berendiens invånare att leva ett så bra liv som möjligt. Orden har haft stor framgång i att rekrytera från många skilda yrkeskategorier.

Väktarna har ingen formell makt att upprätthålla lag & ordning men har på kort tid skapat sig ett rykte om att vara en rättvis men moraliskt sträng organisation, i många av de mer avlägsna områderna av Berendien fungerar _väktarna _ som lagens långa arm i brist på formella alternativ.

Exempel på uppgifter som väktarna rutinmässigt utför är:

  • Patrullera områden för att motverka banditer och svartfolks illgärningar
  • Följa med i karavaner för att skydda dessa mot stråtrövare
  • Lösa konflikter mellan medborgare i områden som saknar formella domstolar.
  • Fungera som experter i specialistämnen såsom botanik (tex skördefrågor) och teknik ( tex bro konstruktion).
  • Fungera som problemlösare i allmänhet.
  • Sprida Etins budskap.
  • Förmedla post och värdeleverantörer (Ett sätt att få acceptans i samhällen som inte accepterar utoomståendes inblandning)

Detta är väktarnas officiella syfte, men i skälva verket är detta brödraskapet skapat av en annan mycket mer specifik anledning. Det är nämligen så att en order av nekromatiker/demonmagiker har bildats i Berendien. Ordern har hittils beståt av ett flertal autonoma celler med ingen eller mycket lite kontakt sinsimellan. Under senare år har dock denna order vuxit sig starkare och det finns tecken på att de olika grenarna har börjat sammarbete på ett helt nytt sätt. Alla tecken tyder på är att de mobiliserar sig och bedöms inom kort utgöra ett allvarligt hot mot de styrande i Berendien.

Väktarordern bildades med det enda syfte att hitta denna order som styrs av en okänd person som går under namnet “Mästaren”. Alla andra uppgifter utförs för att vinna befolkningen i Berendiens tillit och på så sätt kunna hitta och förgöra Mästarens underhuggare och som ett slutgiltigt mål förgöra honom och hans order.

Eftersom det finns misstanke att Mästaren kan ha infiltrerat hovet hålls syftet med ordern hemlig. Bara de initierade bröderna som genomgått träning och blivit godkända för aktiv tjänst får reda på sanningen i och med att de upptas som fullfjädrade medlemmar.

När kampanjen börjar har karaktärerna genomgått initierings ceremonin och är nu redo för sitt första uppdrag.

Berendiens väktare

B3 DanielP AndersB fafnirian Slivovo